MJ In The Studio København 29. okt. 2014  
 

Nyheder

Dato: 01-12-2011
Conrad Murray fik maksimum straf - 4 år

- tirsdag d. 29. november kl. 17.30 dansk tid.

I forbindelse med strafudmålingen startede Murrays forsvarsadvokater med en anmodning om, at TV ikke skulle sende live fra retssalen, da det ville være ødelæggende for Murrays privatliv. Dette blev afslået af en meget uforstående dommer, Michael E. Pastor, som ikke kunne se, hvordan det stemte overens med, at Conrad Murray allerede har fået en dokumentar transmitteret verden over, der omhandler sagen.

Anklageren anmodede herefter om, at Murray skulle i statsfængsel og ikke blot i varetægtsfængselet. De havde indgivet to eksempler på lignende sager, hvor dette var resultatet, men dommer Pastor henviste til nogle paragraffer, der ikke gav ham denne mulighed. Anmodningen blev afslået med begrundelsen, at dommeren holdt sig til de skrevne paragraffer og ikke de enkeltstående retssager.

Brian Panish, advokat for Jackson familien, var den første til at stille sig op på retssalens talerstol for at udtale sig på Jackson familiens vegne. ”Jackson familien sørger stadig over tabet af deres søn, bror og far, Michael Jackson. De har stadig meget svært ved at forstå, at Michael virkelig ikke er her mere. De ønsker ikke hævn, for der er intet, som kan bringe Michael tilbage. De beder dog om, at der bliver afsagt en dom, der minder lægerne om, at de ikke kan sælge deres service til højest bydende”.

Herefter kom anklager David Walgren til orde, som anmodede om, at der blev givet maksimum straf – 4 års fængsel. Han mindede dommer Pastor om, at Murray gentagne gange har løjet over for myndighederne omkring, hvad der skete i soveværelset, hvor Michael døde. Walgren gennemgik desuden Murrays letsindighed af den medicinske behandling af sin patient. David Walgren påpegede, at Conrad Murray legede russisk roulette med Michael Jacksons liv hver aften.
Endeligt gennemgik han, hvorfor de mener, at en kompensation på $100 millioner til Michael Jacksons børn ikke er urealistisk, men baseret på et regnskab over, hvor meget Michael Jackson ville have tjent på sin ”This is it” tour.

Den sidste på talerstolen var Conrad Murrays forsvarsadvokat, Ed Chernoff. Murray selv havde takket nej til at udtale sig. Forsvarsadvokaten spurgte gentagne gange, om det ikke spillede nogen rolle, hvad Murray har gjort tidligere i sit liv i forhold til hvilken straf, han skulle have. ”Murray er opvokset i en meget fattig familie og har levet et eksemplarisk liv, der har gjort ham til hjertespecialist. Ved at straffe Conrad Murray, straffer man ikke ham alene, men også hans børn – den yngste på 2 år, der næsten allerede kan læse - de mister deres far. Conrad Murray har hjulpet mange patienter til et bedre liv. Spiller det ikke nogen rolle?,” forklarede han. Ed Chernoff medgav, at Michael Jacksons død var en tragedie, men at han selv søgte medicinen. Murray burde dog ikke have givet ham denne medicin.

Dommer Pastor gav til slut en forklaring på sit syn på sagen ud fra de beviser, der havde været fremlagt og ud fra Conrad Murrays egne udtalelser og opførsel. ”Det er tydeligt, at Conrad Murray har handlet ud fra at redde sit eget renommé og ikke ud fra, hvad der var bedst for hans patients helbred. Han har løjet gentagne gange over for sin patient, hans familie, myndighederne og hans lægelige kollegaer. Conrad Murray forsøgte ikke at redde sin patient, da han opdagede, at det var gået galt og har i det hele taget ikke opført sig, som en læge bør. Især Conrad Murrays dokumentar, der blev solgt til TV efter, han modtog sin dom, har givet bagslag.” Dommeren brød sig ikke om Conrad Murrays udtalelser herfra. Det blev fremhævet, at Murray stadig benægter sin skyld, at han på ingen måde angrer det skete, men derimod er fornærmet over, hvad Michael Jackson har gjort imod ham. Dommer Pastor udtalte, ”yikes, talk about blaming the victim!”.

Straffen blev derfor 4 år i varetægtsfængsel, hvor sheriffen har ansvaret for Murray. Vedrørende en eventuel økonomisk kompensation til Michael Jacksons børn, bad dommer Pastor om et mere detaljeret regnskab, der viser, hvordan anklagerne er kommet frem til beløbet på $100 millioner. De har til og med den 23. januar til at indlevere dette regnskab.

Se dommer Michael E. Pastor afsige dommen over Dr. Murray

Kilde(r): Live stream fra ontheredcarpet.com/The Moo-Walkers

Nyhedsarkiv

Nyheder 2010 Nyheder 2009 Nyheder 2008 Nyheder 2007
MONTAGEbureauet sponsor
   

Tlf.: 27 40 09 29 / 29 85 87 77    E-mail: moo@moo-walkers.com

Copyright © 2004 - 2014 The Moo-Walkers